STARTPAGINA
TRIP-INFO
TRAININGEN
EVENEMENTEN
AGENDA
ARCHIEF
RUN-BIKE-RUN
FOTO'S
BESTUUR
PRIVACY

 

bijgewerkt op: 15-mei-2018 23:31
Privacyverklaring Dit is de privacyverklaring van "TRIP" (Triathlon Vereniging Pijnacker), gevestigd te Pijnacker,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27255172, hierna te
noemen: `de Vereniging`.

De Vereniging verklaart de volgende gegevens van haar leden te verzamelen in een ledenbestand:
Voorletters, Voornaam, Achternaam, Geboortedatum, Adres, Telefoonnummer, E-mail adres.
Voorts wordt een datum van aanvang van het lidmaatschap genoteerd.

Alle leden worden met deze gegevens als lid van de NTB (Nederlandse Triathlon Bond) aangemeld en
krijgen van de bond een zogenaamd licentienummer toegewezen. Dit nummer dient als persoons-
identificatie bij het inschrijven van wedstrijden.

Tevens wordt geregistreerd als het lid het lidmaatschap opzegt voor het volgende jaar.
Ook geregistreerd wordt als een lid terstond of het volgende jaar een andere soort licentie wenst.
Het bestand dient tevens ter vaststelling van de jaarlijkse contributie en de afdracht aan de NTB.

Het E-mail adres dient tevens voor het versturen van nieuwsbrieven zonder commerciŽle boodschappen.

Bij het bezoek van de website worden er geen cookies geplaatst, noch IP-adressen verzameld.
Derhalve behoeft ook geen toestemming gevraagd te worden. De zogenaamde NAWTE gegevens
zullen ook niet on-line op deze site beschikbaar zijn.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de
Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Jaarlijks ontvangen de leden een overzicht van de geregistreerde persoonlijke gegevens ter correctie.
In het 1e kwartaal na het beŽindigen van het lidmaatschap worden de persoonlijk gegevens verwijderd
uit het ledenbestand.
Tussentijds is inzage in de persoonlijke gegevens op aanvraag mogelijk. U dient zich bij een dergelijk
verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze
verwijdering doorgeven aan de NTB die de betreffende gegevens van de Vereniging heeft ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien zich een minderjarige wenst te registreren dient deze hiertoe expliciete toestemming van zijn
ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op
de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De
Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De
Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken
tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de secretaris.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie 1.0 20180515

bijgewerkt op: 15-mei-2018 23:31