Corona

Met de versoepeling van de coronamaatregelen van de overheid vanaf 25 september 2021 is het weer mogelijk om een (buiten)sport te beoefenen. 

Er zijn geen maatregelen, behoudens de basismaatregelen, meer van kracht.

Uitgangpunt blijft in ieder geval de gezondheid en veiligheid van alle atleten en de mensen in de samenleving.

 

 

 

Archief:

Onderstaande protocollen zijn te downloaden (per 5 juni 2021)

 

 

 

 

Onderstaande protocollen zijn te downloaden (per 18 mei 2021)