Algemene ledenvergadering 2021

Maandag 26 april 20:00 – 21:30 uur

 

Agenda

1. Opening en agenda

Opening door de vice/ plaatsvervangende voorzitter.

Vaststellen van de agenda

 

2. Stukken ‘ALV’ 2020

Kort overzicht van de stukken van 2020

  • algemeen
  • financieel

 

3. Financiële situatie en prognose 2022

Door het bestuur is een nieuwe prognose opgesteld voor de ontvangsten en uitgaven van de vereniging in 2021. 

<< Prognose 2021 >>

Bij dit agendapunt is tevens het verslag van de kascommissie (Aske en Martijn) aan de orde. 

Marcellino heeft z’n TRIP abonnement opgezegd. De kascommissie heeft een nieuw lid, te weten Martijn. 

<< Resultaat 2020 >>

<< Balans >>

 

4. Stand van zaken advies sportcommissie 

Het bestuur en de commissies (Z F L) zijn het afgelopen jaar verder aan de slag gegaan met het advies van de Sportcommissie. 

<< afgelopen jaar >>

<< Communicatie >>

 

6. Discussie TRIP 2021 en verder

Toelichting op de huidige situatie binnen TRIP en het bestuur.

<< visie TRIP >> 

 

6.  W.V.T.T.K. en rondvraag

 

7. Afsluiting